Welkom bij Basisschool 't Palet

Wij - het team van Basisschool 't Palet - stellen onszelf ten doel om al onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat alle leerlingen altijd kunnen leren en dat kwalitatief goed onderwijs begint bij hele goede leerkrachten, die in staat zijn om een veilig doch stimulerend pedagogisch klimaat te creëren én heel goed kunnen lesgeven. Wij geloven ook dat we een belangrijke opvoedkundige taak te volbrengen hebben: we zetten in op de ontwikkeling van een positief en realistisch zelfbeeld. Onze leerlingen geven aan zich prettig en veilig te voel op onze school, en dat ze zichzelf kunnen zijn. Daar zijn wij natuurlijk hartstikke trots op! 

Daarnaast investeren wij veel in algemene kennis door onze leerlingen onder te dompelen in een diversiteit aan interessante thema’s. Hierdoor neemt hun woordenschat en kennis snel toe, waardoor ze alsmaar nieuwsgieriger worden naar de wereld om zich heen, deze ook steeds beter kunnen begrijpen en hierin kunnen participeren (burgerschap). 

Het opdoen van veel kennis wordt nogal eens getypeerd als ‘saai’. Niets is minder waar. Ons onderwijs is zeer interactief. Kinderen leren veel én hebben succeservaringen. Kinderen ervaren de lessen als plezierig. 

U bent altijd welkom voor een rondleiding in onze prachtige en gezellige school!

Neem gerust contact met ons op: bspalet@filiosscholengroep.nl