Kennismakingsdagen

Kinderen die in de loop van het volgende schooljaar vier jaar worden, zijn van harte welkom vanaf de eerste schooldag na hun vierde verjaardag. U kunt gebruik maken van vijf kennismakingsdagen op woensdag, vóór de vierde verjaardag. Uw kind kan dan alvast wennen aan de nieuwe klasgenoten, de leerkracht en de sfeer op school.

Ruim vóór de vierde verjaardag van uw kind, krijgt u vanuit onze school bericht over de groep waarin uw kind geplaatst wordt, de data van de kennismakingsdagen en de eerste officiële schooldag.

Mocht u besluiten geen gebruik te maken van de kennismakingsdagen, wilt u dan contact opnemen met de school?

Kinderen die binnen drie weken vóór de kerstvakantie vier jaar worden, komen op de eerste schooldag na de kerstvakantie naar school. In deze periode is het namelijk erg druk in de groep en dat bevordert het kennismaken niet. Hetzelfde geldt voor de kinderen die in de laatste drie schoolweken vóór de zomervakantie vier jaar worden. 

Ook  kinderen die met ingang van het nieuwe kalenderjaar of schooljaar beginnen, worden uitgenodigd om één keer te komen kennismaken in één van de laatste schoolweken.