Kennismakingsdagen

Kinderen die in de loop van het volgende schooljaar vier jaar worden, zijn van harte welkom vanaf de eerste schooldag na hun vierde verjaardag. U kunt gebruik maken van drie kennismakingsdagen, vóór de vierde verjaardag. Uw kind kan dan alvast wennen aan de nieuwe klasgenoten, de leerkracht(en) en de sfeer op school. 


Ruim vóór de vierde verjaardag van uw kind neemt de leerkracht van de groep waarin uw kind geplaatst is contact met u op voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden zaken besproken zoals deelname aan de 3 kennismakingsdagen voordat uw kind start op school.

Kinderen die binnen drie weken vóór de kerstvakantie vier jaar worden, komen op de eerste schooldag na de kerstvakantie naar school. In deze periode is het namelijk erg druk in de groep en dat bevordert het kennismaken niet. Hetzelfde geldt voor de kinderen die in de laatste drie schoolweken vóór de zomervakantie vier jaar worden. 

Kinderen die met ingang van het nieuwe kalenderjaar of schooljaar beginnen, zullen met de leerkracht afspreken wat de beste kennismakingsopties zijn voor het kind.