Kennismakingsdagen

Kinderen die in de loop van het schooljaar vier jaar worden, zijn van harte welkom vanaf de eerste schooldag na hun vierde verjaardag. U kunt gebruik maken van drie kennismakingsochtenden, vóór de vierde verjaardag. Uw kind kan dan alvast wennen aan de nieuwe klasgenoten, de leerkracht(en) en de sfeer op school. 

Ruim vóór de vierde verjaardag van uw kind neemt de leerkracht van de groep waarin uw kind geplaatst is contact met u op voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek op school. Tijdens dit gesprek wordt het aanmeldformulier met u doorgenomen en de drie ochtenden in overleg met u gepland. 

Jarig in de maand december

Kinderen die in de maand december vier jaar worden, komen op de eerste schooldag na de kerstvakantie naar school. In deze december maand is het erg druk in de groep en dat bevordert een rustige start op school niet. Is het voor uw kind teveel om in januari ineens te starten, dan kunnen we een wenweek afspreken met aangepaste tijden.

Jarig in de laatste zes schoolweken voor de zomervakantie

Kinderen die in de laatste zes schoolweken vóór de zomervakantie vier jaar worden worden uitgenodigd voor het schoolbrede kennismakingsuurtje in de laatste schoolweek zodat zij kennis kunnen maken met de leerkacht(en) en de leerlingen voor komend schooljaar. Het intakegesprek zal in de laatste weken voor de zomervakantie plaatsvinden.