Kennismakingsdagen

Kinderen die in de loop van het schooljaar vier jaar worden, zijn van harte welkom vanaf de eerste schooldag na hun vierde verjaardag. U kunt gebruik maken van drie kennismakingsdagen, vóór de vierde verjaardag. Uw kind kan dan alvast wennen aan de nieuwe klasgenoten, de leerkracht(en) en de sfeer op school. 

Ruim vóór de vierde verjaardag van uw kind neemt de leerkracht van de groep waarin uw kind geplaatst is contact met u op voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek op school. Tijdens dit gesprek wordt het aanmeldformulier met u doorgenomen en de drie kennismakingsdagen (woensdag)in overleg met u gepland. 

Jarig in de maand december

Kinderen die in de maand december vier jaar worden, komen op de eerste schooldag na de kerstvakantie naar school. In deze december maand is het erg druk in de groep en dat bevordert een rustige start op school niet. De drie kennismakingsdagen worden met u in overleg gepland voor dat uw kind vier jaar is en zodanig dat deze niet in de maand december vallen.

Jarig in de laatste drie schoolweken voor de zomervakantie

Kinderen die in de laatste drie schoolweken vóór de zomervakantie vier jaar worden worden uitgenodigd voor het schoolbrede kennismakingsuurtje in de laatste schoolweek zodat zij kennis kunnen maken met de leerkacht en de leerlingen voor komend schooljaar. Het intakegesprek zal in de laatste weken voor de zomervakantie plaatsvinden.