Kinderraad

In het kader van actief burgerschap werken we met een overlegorgaan voor leerlingen, de kinderraad. De kinderraad bestaat uit leerlingen van groep 4 t/m groep 8 en komt een aantal keren per schooljaar, tijdens schooltijd, bij elkaar om van gedachten te wisselen over allerlei zaken die de school betreffen, onder leiding van een van de teamcoördinatoren. We vinden het belangrijk dat leerlingen mee kunnen praten en beslissingen kunnen nemen over zaken die hen aangaan. Zij leren zich op deze manier een mening te vormen en ervaren dat hun inbreng ertoe doet.