Ouderklankbordgroep

Het betrekken van ouders bij schoolgebonden ontwikkelingen vraagt een blijvende aandacht. Hierover willen wij graag – los van de formele contacten – in dialoog met u als ouders.
Wij werken op onze school met een ouderklankbordgroep. In deze groep zijn ouders uit elke groep vertegenwoordigd. Samen met een lid van de ouderraad / vereniging en de medezeggenschapsraad zitten zij met het managementteam enkele keren per jaar om tafel om van gedachten te wisselen over de school en het onderwijs. Wij willen als school graag weten hoe ouders over bepaalde zaken denken en kunnen deze input gebruiken voor onze plannen.