Kinderklankbordgroep

In het kader van actief burgerschap werken we met een overlegorgaan voor leerlingen, de kinderklankbordgroep. De kinderklankbordgroep komt een aantal keren per schooljaar, onder schooltijd, bij elkaar om van gedachten te wisselen over allerlei zaken die de school betreffen, onder leiding van de bovenbouwcoördinator. We vinden het belangrijk dat leerlingen mee kunnen praten. Zij leren zich op deze manier een mening te vormen en ervaren dat hun inbreng ertoe doet.