Oudervereniging

Wat is de oudervereniging:
De oudervereniging is een vereniging die de school ondersteunt met het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, carnaval, sportdag  en schoolreis.

De ouderraad van de oudervereniging:
Het bestuur van de oudervereniging noemen we de ouderraad en heeft tenminste vijf en ten hoogste elf leden. De ouders van de groepen 1 en 5 krijgen aan het begin van het schooljaar een brief voor deelname in ouderraad. Hieruit wordt 1 ouder gekozen, deze vertegenwoordigd het betreffend leerjaar.

Voor wie is de oudervereniging:
De oudervereniging is bedoeld voor alle ouders die een kind op ’t Palet hebben. Aan ouders wordt middels een brief gevraagd lid te worden van de vereniging. Dit is een vrijwillige keuze.

 

 

 

De bijdrage van de oudervereniging:
Het lidmaatschap brengt met zich mee dat er een jaarlijkse bijdrage wordt gevraagd. Op dit moment is de ouderbijdrage € 20,00 per kind. Deze bijdrage komt volledig ten goede van de kinderen.De ouderbijdrage kunt u overmaken via de ING Bank, IBAN-Nummer NL 82 INGB 0007 136 192. o.v.v. van naam en groep van uw kind. Het is ook mogelijk een machtiging in te vullen voor een automatische incasso. Deze vervalt wanneer uw kind de school verlaat.

Jaarvergadering van de oudervereniging:
Elk jaar is er een algemene jaarvergadering. Daarin wordt het jaarverslag besproken, een financieel overzicht van het afgelopen schooljaar gegeven en de begroting voor het nieuwe schooljaar getoond. Tevens zal in de vergadering bekend worden gemaakt wie de nieuwe leden van de ouderraad zijn.

De bereikbaarheid van de ouderraad: 
De ouderraad is te bereiken via e-mail: ov@paletdinther.nl
De leden van de ouderraad kunt u vinden in de schoolgids.