Oudervereniging

Wie zijn we

De oudervereniging is een groep ouders/verzorgers die diverse (feestelijke) activiteiten organiseert voor alle kinderen van ‘t Palet. Iedere ouder/verzorger met een kind op ’t Palet kan lid worden. Leden (de ouders/verzorgers) kunnen zich aanmelden om in het bestuur van de oudervereniging te zitten. Het bestuur van de oudervereniging noemen we de ouderraad. De ouderraad heeft tenminste vijf en ten hoogste elf leden. Bij voorkeur wordt ieder leerjaar door een bestuurslid vertegenwoordigd. Bij interesse voor een rol in de ouderraad mail naar ov@paletdinther.nl.

Wat doen we

Gedurende het schooljaar organiseert de oudervereniging in overleg met de leerkrachten en de schoolleiding diverse activiteiten zoals het sinterklaas feest, een kerst activiteit, carnaval, schoolfoto’s, de sportdag en de schoolreis. Voor elke activiteit wordt een werkgroep samengesteld waarin zowel enkele OV-leden als leerkrachten deelnemen. Het werk voor de oudervereniging bestaat daarbij uit het plannen van de activiteiten, het overleggen met de docenten over de invulling ervan, het verzamelen van de juiste materialen, het vragen van hulpouders en het begeleiden van de activiteit. De activiteiten worden na afloop binnen de werkgroep van de betreffende activiteit geëvalueerd. Daarnaast is de oudervereniging verantwoordelijk voor het inzamelen, bestemmen en beheren van de vrijwillige financiële ouderbijdrage. 

Aanmeldformulier

De oudervereniging is bedoeld voor alle ouders/verzorgers die een kind op ’t Palet hebben. Bij aanmelding van een kind op ‘t Palet ontvangen ouders/verzorgers automatisch een aanmeldformulier voor de oudervereniging. Lid worden is een vrijwillige keuze.

 

 

 

 Lidmaatschap/Ouderbijdrage

Het lidmaatschap brengt met zich mee dat er een jaarlijkse bijdrage wordt gevraagd. Op dit moment is de ouderbijdrage € 20,00 per kind. Deze bijdrage komt volledig ten goede van de kinderen. 

Via het aanmeldformulier kunt u de oudervereniging machtigen om de bijdrage jaarlijks automatisch te incasseren. Deze machtiging vervalt automatisch wanneer uw kind de school verlaat. Ieder jaar wordt het moment van de automatische incasso aangekondigd via een bericht op Social Schools. Wanneer u niet voor automatische incasso heeft gekozen, kunt u op dat moment de ouderbijdrage ook overmaken via de ING Bank, IBAN-Nummer NL 82 INGB 0007 136 192. o.v.v. van naam en groep van uw kind.

Heeft u in eerste instantie niet gekozen voor automatische incasso en wilt u de betaling op een later moment wel via automatische incasso laten verlopen? Dan kunt u hiervoor een formulier ophalen bij de administratie van ’t Palet.

Financiën

De activiteiten die de oudervereniging organiseert worden betaald uit de (vrijwillige) ouderbijdrage. De oudervereniging beheert de gelden die binnenkomen. De penningmeester stelt aan het begin van het jaar een begroting op waarbij voor elk van de activiteiten een budget wordt bepaald. Aan het eind van het schooljaar maakt hij of zij een financieel verslag, waarin is aangegeven hoe de gelden zijn besteed. Hierover wordt bericht via Social Schools en op verzoek is dit verslag in te zien.

Contact

De ouderraad informeert regelmatig via Social Schools m.b.t. activiteiten. Wil je meer informatie? Heb je ideeën, vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar: ov@paletdinther.nl.