Schooltijden

Schooljaar 2020-2021

Wij werken met een continurooster. De schooltijden zijn voor alle leerlingen gelijk.

Maandag van 08.30 uur tot 14.15 uur
Dinsdag van 08.30 uur tot 14.15 uur
Woensdag van 08.30 uur tot 12.30 uur
Donderdag van 08.30 uur tot 14.15 uur
Vrijdag van 08.30 uur tot 14.15 uur

De leerlingen hebben pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur en van 12.15 uur tot 12.30 uur. 

Gymtijden:

De dagen waarop we gymmen zijn dinsdag en vrijdag.

 

Vrije dagen en vakanties

Het vakantierooster voor schooljaar 2020-2021 ziet er als volgt uit:

Herfstvakantie: maandag 19-10-2020 t/m vrijdag 23-10-2020
Kerstvakantie: maandag 21-12-2020 t/m vrijdag 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie: maandag 15-02-2021 t/m vrijdag 19-02-2021
Goede Vrijdag: Vrijdag 02-04-2021    
2e Paasdag: maandag 05-04-2021     
Koningsdag: dinsdag 27-04-2021     
Meivakantie: maandag 03-05-2021 t/m vrijdag 15-05-2021
2e Pinksterdag: maandag 24-05-2021    
Zomervakantie: maandag 26-07-2021 t/m vrijdag 03-09-2021


We werken dit schooljaar alleen met hele studiedagen: de kinderen zijn dan vrij

Donderdag   10-09-2020
Vrijdag   30-10-2020
Dinsdag   24-11-2020
Donderdag   11-02-2021
Dinsdag   16-03-2021
Maandag   26-04-2021
Vrijdag    25-06-2021
Maandag   28-06-2021