Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 3006

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 3006

SKPO-Novum maakt onderdeel uit van Samenwerkingsverband Primair onderwijs 30 06 (SWVPO 3006). Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 is een vereniging van 15 schoolbesturen. Hiervan zijn er 6 besturen die speciaal onderwijs (SO) verzorgen en 9 besturen die regulier en/of speciaal basisonderwijs (SBO) verzorgen. In totaal telt het samenwerkingsverband 95 basisscholen en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 5 scholen voor speciaal onderwijs. Onder ons werkgebied vallen de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad (behalve Schijndel), Bernheze en Landerd.

Organisatie

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 heeft een Algemene Leden Vergadering (ALV), bestaande uit de 15 deelnemende besturen. Zij hebben met name een toezichthoudende rol. Er zijn twee commissies: de kwaliteitscommissie en de auditcommissie. Het dagelijks bestuur is in handen van bestuurder Joris Elbers. De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. Het team werkt nauw samen met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06.

Ondersteuningsplan

Het Ondersteuningsplan is het beleidskader waarbinnen Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 haar werkzaamheden uitvoert en verantwoordt. In dit plan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Het schooljaar 2018-2019 zien wij als Samenwerkingsverband PO 30 06 als transitiejaar. Het ondersteuningsplan 2018-2019 en andere informatie over het samenwerkingsverband  is de vinden op de site van SWVPO3006 https://www.swvpo3006.nl/