Ambities

Kernwoorden:

Kennis

Verbondenheid

Welbevinden

Maatschappij

Doelgericht

 

Ambities

’t Palet is een professionele onderwijsorganisatie die zich ten doel stelt dat alle leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat kwalitatief goed onderwijs begint bij heel goede leerkrachten, die zowel in staat zijn om een veilige doch stimulerend pedagogisch klimaat te creëren als heel goed kunnen lesgeven.

De komende schooljaren heeft ’t Palet de volgende ambities:

1.      Geletterdheid en gecijferdheid: blijvende focus op de basis, namelijk uitstekend taal- en rekenonderwijs.

2.      Algemene ontwikkeling: wij investeren veel in algemene kennis over de wereld en dompelen onze leerlingen onder in een diversiteit aan interessante thema’s. Hiermee neemt hun woordenschat en kennis snel toe, waardoor ze de wereld om zich heen steeds beter kunnen begrijpen.

3.      Expliciete directe instructie: we hanteren onderwijswetenschappelijk stevig gefundeerde didactische principes, zodat de kans op succes in het leerproces voor alle leerlingen wordt geoptimaliseerd.

4.      Communicatie: wij zetten in op een sterke verbinding met de (lokale) gemeenschap en met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. It takes a village to raise a child!

 

Een katholieke identiteit
‘t Palet is een basisschool met een katholieke identiteit. Vanuit deze katholieke identiteit leren wij kinderen normen en waarden. Daarbij bieden wij ruimte aan mensen met andere levensbeschouwelijke achtergronden. In een multiculturele samenleving is het belangrijk dat kinderen leren om respect te hebben voor andere (godsdienstige en levensbeschouwelijke) opvattingen. Op onze school hebben we de zogenaamde kapstokregels afgesproken:

Op ’t Palet
Tonen we respect
Accepteren we elkaar
Geven we complimenten
Hebben we het fijn