Online onderwijs

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Het toenemend aantal coronabesmetting kan zorgen voor een toenemend aantal zieke leerkrachten, leerlingen en/of ouders. Het kan gebeuren dat uw kind of de leerkracht van uw kind niet naar school kan komen i.v.m. ziekte en/of thuisquarantaine en/of een nieuwe lockdown. Op deze pagina's kunt u meer lezen over het online onderwijs en hoe u zich hierop kunt voorbereiden. De afgelopen periode hebben wij ons voorbereid op twee scenario’s. 

Scenario 1: de leerling is (ziek) thuis met benauwdheidsklachten, koorts en/of zit in thuisquarantaine en kan daardoor niet naar school. De leerling is wel fit genoeg om deel te nemen via de livestream in de klas.

Scenario 2: de leerkracht is (ziek) thuis in thuisquarantaine en/of we hebben te maken met een lockdown en scholen zijn gesloten. De leerkracht heeft voldoende energie om te werken en er is geen vervangende leerkracht aanwezig. De leerkracht verzorgt volledig online onderwijs.

Belangrijke basisregels voor het gebruik van Teams en chat

Voordat we verder uitleg geven over de twee scenario's willen wij u wijzen op de privacy. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen goed online onderwijs krijgen. Het is daarvoor belangrijk dat de privacy van alle deelnemers wordt gewaarborgd. Voor het deelnemen aan het online onderwijs gelden daarom de volgende basisregels:

 • Er mogen beslist geen opnames worden gemaakt van online lessen, video’s en chatgesprekken met leraren en medeleerlingen.
 • Online gelden dezelfde afspraken als in de klas. Zo wordt er bijvoorbeeld niet gescholden en niet gepest.
 • De leerkracht mag tijdens online lessen of gesprekken aan de leerling vragen om de camera aan te zetten, zo kan de leerkracht de leerling zien.

Door middel van deze twee basisregels willen we de privacy, de veiligheid en de geborgenheid van leerlingen en leerkrachten waarborgen. Bij misbruik wordt het account van de betreffende leerling tijdelijk stopgezet. Afhankelijk van de aard van het misbruik (zoals bijvoorbeeld schending van het portretrecht of privacy) wordt bepaald of aanvullende acties ondernomen moeten worden.

Voor beide scenario’s zijn vanaf groep 3 de volgende voorbereidingen noodzakelijk:

 • Uw kind beschikt over een device. De voorkeur gaat uit naar een laptop. Een Ipad, Chromebook of Smartphone kan ook. Chromebooks kunnen niet worden uitgeleend voor thuisonderwijs – deze worden intensief gebruikt door de kinderen op school.
 • Uw kind moet thuis kunnen inloggen in Teams en in Basispoort (vanaf groep 3). De communicatie met leerlingen gebeurt altijd via Teams. Lukt het inloggen niet, bekijk dan het document ‘stappenplan inloggen in Teams en Basispoort’ voor meer informatie. 
 • De communicatie met de ouders verloopt via Social Schools (niet via Teams).

Hieronder wordt per scenario het plan van aanpak uitgewerkt. Deze scenario’s worden voor de groepen 3 t/m 8 uitgevoerd. 

Scenario 1: Leerling zit thuis, neemt via livestream deel aan de instructies van de basisvakken.

 • De leerkracht zal tijdens de instructiemomenten een chromebook aanzetten en deze richten op het digibord, zodat de leerling via Teams (een livestream) aan de instructie kan deelnemen.
 • Vanaf de 2e dag waarop ouders met leerkrachten hebben gecommuniceerd dat de leerling afwezig is, wordt verwacht dat leerlingen online deelnemen aan de instructies voor de basisvakken: rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.
 • Ouders krijgen (via Social schools) een rooster voor de dag met de tijden waarop de instructies van de lessen gaan plaatsvinden.
 • Buiten, onder het afdakje, staat een tafel waar de werkboeken van de kinderen om 08:00 worden neergelegd. Tussen 08:00 - 08:15 en 08:30 – 09:00 kunnen de werkboekjes door ouders worden opgehaald. Vanaf 09:00 haalt de conciërge of directie de werkboekjes weg.
 • De werkboeken van Getal en Ruimte junior (onze rekenmethode) zijn online beschikbaar. 

Scenario 1a: Leerlingen zitten thuis, omdat de hele groep in quarantaine moet.

 • De leerkracht biedt online onderwijs aan vanaf dag 2 t/m de dag dat de uitslag wordt verwacht. Kinderen en leerkracht mogen 5 dagen na het laatste contact met een positief persoon getest worden. 
 • De leerkracht zorgt voor een digitaal verwerkings-/ automatiseringspakketje waar de kinderen, die in quarantaine zitten, zelfstandig mee vooruit kunnen op dag 1. 
 • Kinderen die na 5 dagen niet getest worden, kunnen op de extra dagen dat zij in quarantaine moeten blijven ook aan de slag met het bovengenoemde pakketje of ander geschikt materiaal. Er is in dat geval dus geen livestream, tenzij de kinderen positief zijn getest.  

Scenario 2: de hele klas is thuis, de leerkracht geeft volledig online onderwijs.

 • Vanaf de 2e dag van afwezigheid van de leerkracht, zal er online onderwijs worden verzorgd.
 • Van leerlingen wordt verwacht dat ze via Teams deelnemen aan de online instructies voor de basisvakken: rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.
 • Ouders worden geïnformeerd over hoe het onderwijs er de (komende) dag(en) gaat uitzien. U krijgt (via Social Schools) een rooster waarop de instructies van de lessen gaan plaatsvinden.
 • Buiten, onder het afdakje, staat een tafel waar de werkboeken van de kinderen kunnen worden opgehaald. De afhaaldatum wordt gecommuniceerd door uw leerkracht. 
 • De werkboeken van Getal en Ruimte junior (onze rekenmethode) zijn online beschikbaar. 

Online onderwijs voor kleuters

De leerkrachten van de kleutergroepen zorgen ervoor dat er materialen en/of filmpjes beschikbaar zijn zodat uw kind thuis kan oefenen en opdrachten kan maken.