Vervangingsbeleid

November 2021

Beste ouders en/of verzorgers, 

Zoals u weet is er landelijk een groot lerarentekort. Ook voor ons is dit inmiddels - en helaas - ook de harde realiteit. 

Vanwege het lerarentekort en de problemen die dat veroorzaakt voor de scholen heeft stichting Novum het vervangingsbeleid herzien. Indien er geen vervanger beschikbaar is, treedt het noodplan in werking. De school spant zich in om het onderwijs door te laten gaan. Als grens geldt dat de school niet aan het onmogelijke kan worden gehouden. Kort gezegd betekent het noodplan het volgende:

Als er is geen vervanging voor de volgende dag te organiseren blijkt, gaat het onderwijs aan de betreffende groep niet door:

  • De ouders worden hier de avond van te voren via Social Schools over geïnformeerd.
  • In deze situatie zorgen de ouders zelf voor de opvang van hun kind.
  • Voor de kinderen van ouders die de eerste dag geen opvang georganiseerd kunnen krijgen, organiseert de school noodopvang. Vanaf de tweede dag vervalt de noodopvang op school.

Als er geen vervanging op de dag zelf te organiseren blijkt (vanwege bijvoorbeeld een ziekmelding ’s morgensvroeg), gaat het onderwijs aan de betreffende groep niet door:

  • Indien een leerkracht zich ’s morgens vroeg afwezig meldt, en er geen vervanging mogelijk blijkt, ontvangen de ouders daarvan zo vroeg mogelijk bericht via Social Schools.
  • De school organiseert in deze situatie voor de betreffende groep leerlingen noodopvang op school. Ouders mogen er ook voor kiezen om hun kind die dag thuis te houden.

Uiteraard doen we ons uiterste best om het onderwijs zoveel mogelijk te laten doorgaan.