Jaarverslag

Ieder jaar evalueren wij de onderwijsontwikkelingen van het afgelopen schooljaar. Dat noemen we het jaarverslag. 

Jaarverslag 2020 - 2021