Coronamaatregelen

Coronamaatregelen update 10-01-2022

Helaas loopt het aantal besmettingen de afgelopen weken sterk op. Ook op onze school is dit merkbaar. Er zijn fors meer besmettingen onder leerlingen en medewerkers (geweest). Met regelmaat moeten groepen in quarantaine. Dit doet een beroep op uw flexibiliteit en de organisatie van uw huishouden. Het vraagt opnieuw ook flexibiliteit van onze medewerkers. Ook moet onze school op basis van de huidige maatregelen een aantal aanpassingen doorvoeren. In deze brief informeren we u daarover.

De maatregelen die onze scholen treffen zijn altijd in lijn met de richtlijnen van het RIVM. Voor het basisonderwijs worden deze vertaald in het Protocol PO. Dit protocol vormt dus het kader. Aanvullend op dit protocol kunnen scholen extra maatregelen treffen die passen bij de context van de eigen school. Over de aanvullende maatregelen voert de directeur overleg met de MR.

 

Mag uw kind naar school?

Zie hiervoor de meest actuele beslisboom: Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 - BOinK AJN 24-12-2021.pdf

Ochtend | binnenkomst

Om 08:20 gaan de deuren open en kunnen de kinderen vanaf groep 3 zelfstandig naar binnen lopen.

  • De leerkrachten van de groepen 1 en 2 wachten buiten op de kinderen, op de kleuterspeelplaats. 
  • Groep 3 loopt naar binnen via de deur bij de kleuterlokalen. 
  • Groepen 4, 6/7 en 8A lopen naar binnen via de deur bij de glazen wand.
  • Groepen 6, 7 en 8B lopen over de groene speelplaats naar hun eigen lokaal. De jassen en tassen blijven in de klas.
  • Groepen 4/5 en groep 5 gaan over de groene speelplaats, via de trap naar boven, naar hun eigen lokaal. De jassen en tassen blijven in de klas.

Mondkapje | dringend advies

Het kabinet geeft het dringend advies aan leerlingen vanaf groep 6 om mondkapjes te dragen in de gangen.

Zelftest | dringend advies

Voor de leerlingen vanaf groep 6 en voor het onderwijspersoneel geldt het advies om tweemaal per week een zelftest te doen. De zelftesten worden via de school verspreid, maar is afhankelijk van de levering vanuit de overheid. We doen ons best de kinderen twee zelftesten per week mee te geven. 

Vanaf 3 december 2021 mogen kinderen met milde verkoudheidsklachten een zelftest doen. Ze hoeven niet meer getest te worden bij de GGD. Met een negatieve zelftest mag uw kind ook gewoon weer naar school. Wij vragen u om via Social Schools aan de leerkracht(en) te laten weten als uw kind een zelftest heeft gedaan en met klachten naar school komt. Wij vertrouwen erop dat u hier verantwoordelijk mee omgaat.

Let op:

  • Een zelftest is niet voldoende bij klachten zoals hoesten, benauwdheid en/of koorts. Hiervoor moet altijd een afspraak worden gemaakt bij de GGD.
  • De zelftest mag niet gebruikt worden als dag 5 test om uit quarantaine te mogen. Dan moet ook een GGD test worden afgenomen.
  • Bij aanhoudende klachten adviseren wij om opnieuw een zelftest te doen.
  • Er mag altijd worden gekozen voor een GGD test i.p.v. een zelftest.
  • Als de uitslag van een zelftest positief is, dan dient u zo snel mogelijk een afspraak te maken bij de GGD. Tot die tijd blijven alle gezinsleden in thuisisolatie.

Looproutes

De school stelt looproutes in en hanteert zoveel als mogelijk gescheiden pauzetijden.

1,5 meter

Sinds afgelopen week is het verplicht om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Graag uw aandacht hiervoor in de nabijheid van de school als u uw kind komt brengen of ophalen.

Ouders in de school

Tot en met de kerstvakantie is het ouders helaas niet toegestaan de school binnen te komen. Bij hoge mate van uitzondering kan een directeur bepalen dat er wel een overleg plaatsvindt op school als dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling van uw zoon of dochter. De directeur informeert u in dat geval aanvullend.

Digitale overlegmomenten

Overlegmomenten met ouders zullen de komende weken digitaal plaatsvinden. De afgelopen periode hebben we hier ruim ervaring mee opgedaan.

Excursies & schoolreisjes

In de huidige omstandigheden is het niet mogelijk om op excursie of schoolreis te gaan. Ook deze maatregel geldt in ieder geval tot aan de volgende persconferentie.

Vieringen

Vieringen in de school zijn wel mogelijk. De invulling zal waarschijnlijk anders zijn dan uw kind gewend is, maar er zijn beslist mogelijkheden om deze bijzondere momenten als groep gezamenlijk en verantwoord te vieren

Klachten

·        Voor alle groepen geldt dat kinderen bij milde klachten (ook bij snottebellen) thuisblijven.

·        Als uw zoon of dochter gedurende de dag klachten ontwikkelt of ziek wordt, wordt hij of zij direct door u opgehaald bij de school.

·        Uw kind moet thuisblijven als het koorts heeft, benauwd is of regelmatig hoest.

Meer algemeen: houd uw kind bij twijfel thuis!

 

Wij zijn u dankbaar voor het getoonde begrip voor de maatregelen die school in de afgelopen anderhalf jaar getroffen heeft. Ook nu doen onze scholen weer een beroep op u en opnieuw heeft dit consequenties voor uw thuissituatie. Als school moeten we onze verantwoordelijkheid nemen richting uw kind(eren) en onze medewerkers. We rekenen op uw begrip ten aanzien van de huidige maatregelen. Laten we samen doen wat nodig is om het onderwijs voor kinderen toegankelijk te houden.