Visie

 

 Op ’t Palet komen alle kinderen uit de verf! 


 

 
 

 

 Onze visie

Basisschool ’t Palet te Heeswijk-Dinther is een professionele onderwijsorganisatie. Wij stellen onszelf ten doel om al onze leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat alle kinderen altijd kunnen leren en dat kwalitatief goed onderwijs begint bij heel goede leerkrachten, die heel goed kunnen lesgeven én in staat zijn om een veilig doch stimulerend pedagogisch klimaat te creëren. Daarnaast geloven wij dat we een belangrijke opvoedkundige taak te volbrengen hebben: we zetten in op de ontwikkeling van een positief en realistisch zelfbeeld. Rust, structuur en verbondenheid zijn leidend bij zowel onze pedagogische als onze didactische aanpak.

Wij investeren veel in algemene kennis, door onze leerlingen onder te dompelen in een diversiteit aan interessante thema’s. Vanuit deze kennis ontwikkelen kinderen de daarbij behorende vaardigheden en houdingen. Hierdoor neemt hun woordenschat en kennis snel toe, waardoor ze alsmaar nieuwsgieriger worden naar de wereld om zich heen, deze ook steeds beter kunnen begrijpen en hierin kunnen participeren (burgerschap). Het opdoen van kennis wordt nogal eens getypeerd als ‘saai’. Niets is minder waar. Ons onderwijs is zeer interactief. Kinderen doen veel, leren veel en hebben succeservaringen. Kinderen ervaren veel plezier in de lessen. 

Onder goed lesgeven verstaan wij een klassikale aanpak, waarin de leerkracht adaptief handelt en geleidelijk aan de leerling begeleidt naar meer zelfstandigheid. Goed georganiseerde lessen, een heldere instructie en hoge verwachtingen geven alle leerlingen de kans om zich de leerstof eigen te maken. De leerkracht controleert voortdurend of alle leerlingen de leerstof begrijpen en geeft gerichte feedback te verbetering.

Het onderwijs in onze school kan worden getypeerd als ‘modern-traditioneel’. In de eerste oogopslag lijkt ons klassikale onderwijs wellicht op het onderwijs dat men vroeger genoot, vandaar het woord ‘traditioneel’. Tegelijkertijd passen we veel nieuwe inzichten over ‘wat werkt’ toe in onze manier van onderwijzen, waardoor onze school juist zeer vooruitstrevend is. We houden rekening met de actuele (landelijke) onderwijsontwikkelingen en beoordelen op basis van (wetenschappelijke) inzichten of deze passen bij onze opvattingen over wat goed onderwijs behelst. We kijken niet alleen naar wat nieuw is, maar vooral naar wat goed werkt, en wat prettig is voor de kinderen en leerkrachten.

Wij – het team van ’t Palet – willen graag aan de buitenwereld laten zien dat ‘modern-traditioneel’ onderwijs, heel goed werkt.