Identiteit

Een katholieke identiteit
‘t Palet is een basisschool met een katholieke identiteit. Vanuit deze katholieke identiteit leren wij kinderen normen en waarden. Daarbij bieden wij ruimte aan mensen met andere levensbeschouwelijke achtergronden. In een multiculturele samenleving is het belangrijk dat kinderen leren om respect te hebben voor andere (godsdienstige en levensbeschouwelijke) opvattingen. Op onze school hebben we de zogenaamde kapstokregels afgesproken:

 

Op ’t Palet
Tonen we respect
Accepteren we elkaar
Geven we complimenten
Hebben we het fijn